linia

FHU HERBOWSKI EXPORT IMPORT

ul. Św.Jana Sarkandra 2

43-430 Skoczów

e-mail: biuro@herbowskijubiler.com

linia

herbowski

Фирма Гербовский существует от 1997 г. Предприятие специализируется в изготовлению ювелирных изделий, оптовой продаже, обработке драгоценных металов и камней, экспортом и импортом.

Предприятие основано Станиславом Гербовским.

Первоначально специализировалось в изготовлению серебряной бижутерии, а потом золотой, платиновой и бижутерии с бриллиантами.


Развитие фирмы опирается на управлению высококвалифицированными рабочими кадрами, золотых дел мастеров, проектировщиков и дизайнеров бижутерии.

Наша фирма есть одной из ведущих в производстве элитной бижутерии с бриллиантами на краевом и международном рынке.

Одним из основных пунктов нашей стратегии есть оптовое изготовление и продажа бижутерии, а также сотрудничество с оптовыми складами и сетями ювелирных салонов, импорт и международные торговые контракты.

linia

От основания фирмы стараемся предлагать потребителям высочайшего качества ювелирные изделия.

Наше производство основано на высоких мировых технологиях, в т.ч. технологии оправки бриллиантов ALSET.

Предлагаем вашему вниманию коллекции бижутерии платиновой и золотой с бриллиантами, а также из белого золота и серебряной

linia

herbowski

проверке оцены огранки бриллиантов по Правилам IDC

(International Diamond Council)

подтверждённой международными сертификатами

herbowski

проверке оцены

сертификации огранки

бриллиантов

 

herbowski

проверке цветных драгоценных камней

подтверждённой международными

геммологическими сертификатами

 

Все нашы ювелирные изделия с бриллиантами и драгоценными к

амнями имеют международные сертификаты

 

linia

FHU HERBOWSKI EXPORT IMPORT

str. Św.Jana Sarkandra 2

43-430 Skoczów

e-mail: biuro@herbowskijubiler.com

linia

herbowski

Die Firma Herbowski wurde 1997 gegruendet. Spezialgebiete dieser Firma sind Silber – Gold - Platin – Schmuck, Edelsteine aller Art und Zirkoniasteine.

Die Produktion basiert zum groessten Teil auf Handarbeit d.h. die Steine werden noch per Hand eingesetzt und nicht geklebt!


Derzeit kann das Unternehmen ueber 15 000 Modelle anbieten.

Dabei sind einzelne Modelle, aber auch ganze Kollektionen erhaeltlich.

Die Materialzulieferer fuer unserer Produkte stammen aus Oesterreich wie z. B. Firma Swarovski, der Schweiz wie z. B. Golay Buchel, und Italien wie z. B. Le Gor, Pro Gold und Andere

linia

Die Materialzulieferer fuer unserer Produkte stammen aus Oesterreich wie z. B.

Firma Swarovski, der Schweiz wie z. B. Golay Buchel,

und Italien wie z. B. Le Gor, Pro Gold und Andere.

 

linia

herbowski

Sterling - Silber 925

Gelb - und Weißgold 333,

375, 585 und 750

herbowski

Platin 950

 

 

herbowski

Edel- und Zirkoniasteine nach Kundenwunsch

Im Brillant – Bereich nutzen wir die bekannte “ALSET “ – Technologie.

(Die Edelsteine werden nach IDC – Methode zertifiziert)

 

Unsere Firmenstrategie gestattet uns lediglich hochqualifizierte Goldschmiede - Meister zu beschaeftigen.

Wir bieten preiswerten Schmuck zu bester Qualitaet.

Internationale Kundenkontakte bestaetigen die hohe Akzeptanz unserer Qualitaetsprodukte.

Hauptabnehmer unserer Produktion sind in erster Linie Schmuck – Grosshaendler.

 

linia

FHU HERBOWSKI EXPORT IMPORT

str.. Św.Jana Sarkandra 2

43-430 Skoczów

e-mail: biuro@herbowskijubiler.com

linia

herbowski

The Herbowski company was founded in 1997. It specializes in fabrication of jewellery, wholesale trade, metal and precious stones turnover as well as export and import.

The company was initiated by Mr. Stanisław Herbowski. Initially it specialized in the fabrication of silver jewellery but later it changed its product line to gold, platinum and diamond jewels.


The development of the company was based on a unique strategy in managing of highly-qualified personnel, goldsmithery masters, artists and jewellery designers.

Our company is a diamond jewellery manufacturer recognized both on domestic and international markets.

One of the main foundations of our strategy is specialization in the sale and wholesale manufacture of jewellery as well as co-operation with warehouses, jewellery salons networks, export, import and international commercial contracts.

 

linia

From the company beginnings we have been trying to offer to our Clients the highest quality jewellery products.

Our manufacturing process is based on the best known technologies e.g. ALSET (diamonds cutting technology).

Our offer includes collections of jewels made of platinum, gold with diamonds, silver and white gold.

 

linia

herbowski

Assessment of diamonds cutting pricing acc. to IDC

(International Diamond Council) confirmed with international certificates,

 

herbowski

Testing of coloured precious stones confirmed

with international certificates in Gemmology

 

All our products with diamonds and precious stones

are provided with international certificates

linia

PPHU HERBOWSKI EXPORT IMPORT

ul. Św.Jana Sarkandra 2

43-430 Skoczów

linia

herbowski

Firma Herbowski istnieje od 1997 r. Zakład specjalizuje się w produkcji wyrobów jubilerskich, w sprzedaży hurtowej, przetwórstwa i obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi, exportem i importem.

Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy Stanisława Herbowskiego.

Początkowo specjalizowało się w produkcji biżuterii srebrnej, a następnie złotej, platynowej oraz biżuterii z brylantami.


Rozwój firmy został oparty na strategii w zarządzaniu kadrą pracowniczą o wysokich kwalifikacjach, mistrzów sztuki złotniczej, plastyków, projektantów biżuterii.

Jesteśmy liczącym się na rynku krajowym oraz międzynarodowym producentami biżuterii z brylantami.

Jednym z podstawowych założeń naszej strategii jest specjalizacja w sprzedaży i produkcji hurtowej biżuterii oraz współpraca z hurtowniami jubilerskimi i sieciami salonów, oraz export, import oraz międzynarodowe kontrakty handlowe.

linia

Od początku istnienia firmy staramy się oferować Państwu najwyższej jakości wyroby jubilerskie.

Nasza produkcja jest oparta na najwyższych światowych technologiach, m.in. technologii oprawy brylantów ALSET.

Posiadamy w naszej ofercie kolekcje biżuterii platynowej, złotej z brylantami, również z białym złotem oraz srebrnej.

linia

herbowski

Badania wyceny szlifowanych diamentów

wg. Zasad IDC Światowej Rady ds. Diamentów

potwierdzone certyfikatami międzynarodowymi

herbowski

Badania oceny

w zakresie certyfikacji diamentów szlifowanych

 

herbowski

Badania w zakresie kolorowych kamieni szlachetnych

potwierdzone certyfikatami międzynarodowymi

z zakresu gemmologi

 

Wszystkie nasze wyroby jubilerskie z brylantami i kamieniami szlachetnymi

są opatrzone certyfikatami międzynarodowymi